Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

2017 - Waalse Libellenstudiedag op 1 april te Namen

"Save the date”

Une journée d’étude du Groupe de travail libellules Gomphus est en train de s'organiser. 

 

Lees meer...

2017 - Gevlekte glanslibel vier jaar op een rij in de Wellemeersen

De Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata - familie Cordulidae) is een zeldzame libellensoort van verlandingsvegetaties en dichtbegroeide, matig voedselarme zeggenmoerassen en galigaanvelden. Zij mijdt open watervlakten en is vaak te vinden in de buurt van (bron)bos.

flavo Fonny klfoto: Mannetje Gevlekte glanslibel, Wellemeersen, 15 augustus 2013 - Fonny Schoeters 

 

Lees meer...

2017 - Unieke veldgids 'Libellen van Europa' (Dijkstra & Lewington)

De originele Engelse versie, die vrij snel vertaald werd in het Nederlands, gevolgd door het Frans en Spaans, verscheen voor het eerst in 2006. Nu, 10 jaar later, zijn er alle versies bijeen 35000 exemplaren verkocht. Zelfs als sommige gebruikers twee of meer exemplaren bezitten of versleten hebben, is dit een respectabel aantal. Het geeft aan hoeveel liefhebbers er wel zijn voor deze boeiende en mooie insectengroep.

 

Lees meer...