Libellenvereniging Vlaanderen vzw
images/LVV/LVV.jpg

2018 - Vlaamse libellenstudiedag (Mechelen)

De LVV libellenstudiedag gaat door op 17 maart 2018; 's middags wordt een gratis broodjeslunch aangeboden door LVV, gelieve je daarom zeker op voorhand aan te melden via deze link  SCHRIJF HIER IN  .

 

LVV20180317kl 


2018 - Europese Habitatrichtlijn beschermt niet de libellen die bedreigd zijn in Europa

Onlangs verscheen een artikel over de Diversiteit en behoud van libellen in Europa. In dit artikel tonen de auteurs duidelijk aan dat de lijst van Europees beschermde libellen door de Habitatrichtlijn niet de soorten dekt die in Europa bedreigd zijn. De lijst van beschermde libellen werd grotendeels begin jaren '80 vastgesteld en was vooral gebaseerd op de kennis in West-Europa. Deze lijst heeft zeker geholpen tot herstel van verschillende soorten in Europa, maar is zeker niet meer actueel. Momenteel komen de meest bedreigde soorten in beken en rivieren in het Middellandse Zeegebied voor, terwijl bijna geen enkele van die soorten Europese bescherming geniet.

Naar aanleiding van dit artikel (kan je hier downloaden) werd een bericht gemaakt voor Nature Today (24-1-2018 NatureToday).

 

2017 - Glyfosaat-en-zeker-roundup-is-gevaar-voor-waterjuffers

Zopas verscheen een artikel bij Vilt (Vlaams infocentrum land-en tuinbouw) over het gebruik van glyfosaat en het effect op waterjuffers.

"Daags nadat op EU-niveau beslist is om de vergunning voor glyfosaat met vijf jaar te verlengen, communiceert de KU Leuven dat de onkruidbestrijder toxisch is voor zeldzame waterjuffers. “Waterjuffers komen met pesticiden, zoals Roundup, in contact door afstroming vanuit landbouwgebieden”, zegt postdoctoraal onderzoeker Lizanne Janssens. “Onze testen tonen aan dat zowel Roundup als glyfosaat schadelijk zijn voor de insecten. Roundup is toxischer dan het actieve bestanddeel glyfosaat, wat mogelijk te verklaren is door de stoffen die aan het middel worden toegevoegd om de opname door onkruiden te verhogen.”"

lees het volledige artikel