Fenologie

Libellenvereniging Vlaanderen kijkt met nóg meer aandacht naar de vroegste en laatste libellen.

Zeker nu, wanneer iedereen het warm krijgt door al die berichten over global warming en klimaat verandering, is wat extra aandacht voor het eerste verschijnen van onze dieren- en plantensoorten op zijn plaats. Daarom lanceert Libellenvereniging Vlaanderen vzw een fenologieproject.

Kijk dus met nog meer aandacht naar de vroegste, en laatste, libellen die je elk jaar ziet en bezorg ons de gegevens.

Om U te helpen compileerde Marc Tailly een tabel met voor elke soort een overzicht van telkens de vroegste datum sinds 1995 voor Vlaanderen, de eerste en laatste datum voor België (volgens de libellenatlas) en hetzelfde voor Nederland. Bij enkele soorten staat niets ingevuld, maar dat is omdat ze recent niet in Vlaanderen gevonden werden of omdat ze er in de nabije toekomst te verwachten zijn.

Download de Fenologie tabel (PDF-bestand, 66 KB).

 

Indicatoren

Trend van de Zuid-Europese libellensoorten: Bekijk de grafiek (U verlaat deze site).

Lente Index: het gemiddelde van de eerste waarneming van 26 libellensoorten waarvoor voldoende gegevens voorhanden zijn. Helaas recent niet geactualiseerd. Bekijk de grafiek (U verlaat deze site)