Nieuws

Het project waarvoor we jullie graag uitnodigen, behelst een Libellenatlas binnen het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest.

Er zijn reeds verschillende atlassen van het Brussels-Hoofdstedelijk-Gewest voor verschillende taxonomische groepen, waaronder nog een aantal lopend. Wij hadden graag een atlas van libellen opgesteld. Deze atlas zal veel nauwkeuriger worden dan die van 2006, die het hele grondgebied van België besloeg.

1) Een eerste excursie/training/vorming over de libellen in Brussel zal worden gehouden op 3 juni 2017 door René-Marie Lafontaine. Als het slecht weer is die dag, zal de activiteit worden uitgesteld, misschien tot de volgende week, zaterdag 10 juni 2017.