Activiteiten

Het natuurgebied De Maten is te vinden in het lage gedeelte van Genk aan de voet van het Kempens Plateau. De afwisseling van droge duinkammen en lage natte delen zorgt voor een enorme en boeiende variatie van planten en dieren. De Maten omvat ongeveer 300 hectare beschermd landschap in de vallei van de Stiemerbeek en Heiweierbeek. Met meer dan 40 waargenomen soorten libellen in de voorbije 10 jaar, is dit nog steeds één van de libellenrijkste gebieden van Limburg.

Te verwachten soorten zijn : Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens), Glassnijder (Brachytron pratense) en Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia)

Afspraak: om 9u30 aan parking ‘De Pengel’ gelegen langs het Albertkanaal op de Havenlaan. Einde omstreeks 17 u.

Meebrengen: Laarzen! Lunchpakket en drank voor 's middags.

Verantwoordelijke: Erik Moonen 0494 645 642 (erik.moonen*telenet.be)
Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.  

images/Fader/ExcursieLVV.jpg