We gaan deze winter – op een nog nader te bepalen datum – op zoek naar de overwinteringsgebieden van Bruine winterjuffer (Sympecma fusca).
Patrick Heivers heeft er zich de voorbije winters op toegelegd en zal ons meenemen naar één of meerdere overwinteringsgebieden in het Antwerpse.

We hopen op een strenge winter zodat we met zijn allen op zoek kunnen gaan naar Bruine winterjuffers vol ijskristallen!!

Vroeg opstaan en warm aankleden zal de boodschap zijn.