Het Maldegemveld is een natuurreservaat dat behoort tot het NATURA 2000 netwerk en is gekenmerkt door de afwisseling van heide en open bos. De heiderelicten zijn echter sterk teruggedrongen: daarom bestaan de beheersmaatregelen in dit natuurgebied uit het omvormen van naaldbosaanplanten naar eiken-berkenbos en heide, het herstel van vennetjes en de instandhouding van de bestaande heiderelicten. Voor deze streek is de libellenfauna uitzonderlijk: we maken kans op verschillende soorten pantserjuffers: de Tengere Grasjuffer (Ischnura pumilio), Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum), Zwarte heidelibel (Sympetrum danae). We bezoeken de oude en nieuwe waterpartijen van het Maldegemveld; indien het toch zou tegenvallen is ook een bezoek aan de Gulke Putten mogelijk.

Afspraak: Om 10 uur aan de ANB parking, Drongengoedweg, 9910 Ursel.

Meebrengen: Laarzen, lunchpakket, verrekijker, libellennet

Verantwoordelijke: Jan Versigghel, 09/375 21 28 — jan.versigghel•skynet.be Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke. Bij slecht weer (neerslag) gaat de excursie niet door.