Fotoverslag excursies

13 oktober 2018

Christophe Brochard uit Nederland zal in zijn typische aanstekelijke en enthousiaste stijl een presentatie geven over ecologie en gedrag van libellenlarven, met prachtige macrofoto's. Daarna gaan we met de aanwezige stereomicroscopen aan de slag om larvenhuidjes te determineren.

Lesgever: Christophe Brochard, auteur van de boeken Larvenhuidjes en Libellenlarven van KNNV -  http://www.cbrochard.com/

Organisatie: Libellenvereniging Vlaanderen in samenwerking met Provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve