Fotoverslag excursies

13 juni 2021

Om 9h30 vertrokken we aan het Jagershof te Mol voor een voormiddagbezoek aan de De Maat -Klein Verkallen onder begeleiding van conservator Jef Sas, en LVV-ers Erik Moonen en Peter Van der Schoot. Het gebied rond Mol is een van de soortenrijkste van Vlaanderen. Met stralend zonneweer kon het dus niet anders dan dat we in de loop van de dag een flink aantal soorten zouden observeren. Na een korte uitleg van Jef over het gebied kwamen we in het heide-en vengebied van het reservaat. Venwitsnuitlibel was alom aanwezig, en ook enkele Gevlekte witsnuitlibellen werden gezien. Daarnaast werden er onder andere de 5 pantserjuffersoorten, Koraaljuffer, Bruine Winterjuffer, Grote en Zuidelijke Keizerlibel, Glassnijder, Vuurlibel, Plas- en Beekrombout, Weide- en Bosbeekjuffer en enkele algemenere soorten gezien. (zie waarnemingen.be voor de volledige soortenlijst).
In de namiddag bezochten we het gebied van Den Diel ten noorden van het Kempens kanaal waar onder andere Kanaaljuffer (hoe kon het ook anders) en Grote-en Kleine Roodoogjuffer vlogen. In Den Diel namen we, naast een aantal reeds geziene soorten, 3 man Gevlekte witsnuit en 2 man Sierlijke Witsnuit waar. Deze laatste was de kers op de taart van de excursie. Het aantal deelnemers in voor- en namiddag samen bedroeg 28.

sfeerfoto's

  
Foto’s van Luc Vanhercke en Anny Anselin

 

waarnemingen libellen
Mol - Den Diel (met plas)