Bevatte alleen een uitnodiging voor een kontaktvergadering in Brussel.