Tijdschrift GOMPHUS - Inhoudstafel van 20 jaargangen / 1984 - 2004

Speciaal nummer: kartografie

Anselin, A. — Libelleninventarisatie 1992 in Vlaanderen: algemene resultaten, verspreidingsgegevens en perspectieven voor de toekomst. - p 30-52