Speciaal nummer: kartografie

Anselin, A. — Libelleninventarisatie 1992 in Vlaanderen: algemene resultaten, verspreidingsgegevens en perspectieven voor de toekomst. - p 30-52