excursies vorige jaren

Het erkend reservaat Gulke Putten in Wingene en Ruiselede beslaat ruim 120 ha van het historische Bulskampveld. In deze natuurparel vind je natte en droge heide, bloemrijke hooilanden met orchideeën, graslanden en wastines begraasd door runderen. De bosgedeelten, imposante dreven en heiden zijn vrij toegankelijk. Poelen en veldvijvers bieden boeiend waterleven. De kwetsbare delen van de Gulke Putten (Militair Zendstation) zijn enkel toegankelijk onder begeleiding.

De Gulke Putten maakt deel uit van het beschermd landschap Sint-Pietersveld en het Europese Natura 2000 netwerk. Het beheer wordt ondersteund door een Lifeproject en een Natuurinrichting Biscopveld met o.a. creatie van biotoop voor libellen in 2013. Waarnemingen zijn mogelijk van Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio), Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula), Viervlek (Libellula quadrimaculata), en diverse heidelibellen. Zwervende pantserjuffer (Lestes barbarus), Tangpantserjuffer (Lestes dryas) en Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) hebben kleine populaties op de heideterreinen. Het gebied wordt als geheel beheerd door Natuurpunt.

Afspraak: Om 10 uur in Wingene, Predikherenstraat 35A. Mogelijkheid om te picknicken.

Verantwoordelijke: Christine Verscheure (050/78 94 63 of 0477/99 39 11 — christine.verscheure•scarlet.be) Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.