excursies vorige jaren

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we op zoek naar libellen in Mol- Postel. In de voormiddag brengen we een bezoek aan De Maat en Klein Verkallen. Voornaamste soorten die we zullen zoeken zijn Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata), Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles), Bruine korenbout (Libellula fulva), Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) en Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii). Andere zeldzame Kempense specialiteiten zijn hier altijd te verwachten. In de namiddag gaan we op verder op zoek, maar dan aan de overkant van het kanaal, in den Diel.

Afspraak: 09.30u parking Jagershof, Waterstraat 43, 2400 Mol of namiddag 14u parking Den Diel (juist ten NO van de baileybruggen/Sas 3). Laat even weten als je enkel in de namiddag zou komen.

Info: jefsas•skynet.be of 0499/346260 ; petervanderschoot•telenet.be of 0476/095061

Meebrengen: Laarzen en insectennet kunnen heel nuttig zijn ! Picknick/soep e.a. hap onder de middag zijn mogelijk in taverne Het Jagershof.