Fotoverslag excursies

29 mei 2021

Rond 10h en onder een strakblauwe hemel verzamelden we bij de ingang van het bezoekerscentrum Landschap De Liereman. Vooraleer we vertrokken stelde LVV activiteitscoördinator Erik Moonen de plaatselijke gidsen Frans Schepers en Gilbert Loos voor die wat uitleg gaven over de historiek, het beheer en de natuurrijkdom van het gebied. De groep van 29 deelnemers werd verdeeld over de drie gidsen en we vertrokken oostwaarts richting Hoge Mierdse Heide. In een verruigd heidestukje werden de eerste libellen gezien, onder andere enkele mannetjes en wijfjes Plasrombout. Verder bij een plasje was er wat meer activiteit, maar zowel juffertjes als glazenmakers vlogen maar in klein aantal. Dat was zo de hele dag door, maar uiteindelijk kwamen we toch aan 18 verschillende soorten, met mogelijk ook nog een niet uitgekleurde Zwervende tangpantserjuffer. Jammer genoeg zagen we geen Vroege glazenmakers of Witsnuitlibellen. Glassnijder was de algemeenste glazenmaker, en ook Metaalglanslibel en Smaragdlibel werden gezien. In de namiddag trokken we wat noordelijker, eerst langs de Aa waar een Bosbeekjuffer veelvuldig werd gefotografeerd. De tocht ging verder naar de Echelkuil en via een grote moerassige plas. Daar vlakbij observeerden we onze 18de soort, de Grote roodoogjuffer. Terug bij het bezoekerscentrum genoten we nog van een welkome verfrissing.

Soortenlijst: Bosbeekjuffer Calopteryx virgo, Bruine winterjuffer Sympecma fusca, Tangpantserjuffer Lestes dryas, Gewone pantserjuffer Lestes sponsa, Azuurwaterjuffer Coenagrion puella, Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum, Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitilum, Watersnuffel Enallagma cyathigerum, Grote roodoogjuffer Erythromma najas, Lantaantje Ischnura elegans, Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula, Grote Keizerlibel Anax imperator, Glassnijder Brachytron pratense , Plasrombout Gomphus pulchellus, Smaragdlibel Cordulia aenea, Metaalsglanslibel Somatochlora metallica, Platbuik Libellula depressa en Viervlek Libellula quadrimaculata.

Verslag Anny Anselin

 sfeerfoto's

  
Foto’s van Luc Vanhercke en Anny Anselin

 

waarnemingen libellen
Landschap De Liereman