Nieuws

 

Omslag Brachytron 20 1 1

 

De Brachytron werd in de 2e helft van februari 2023 naar alle leden van de Libellenvereniging Vlaanderen verstuurd. De inhoud van het nummer via deze link.  

Indien je dit klasse-tijdschrift wil ontvangen, maak je dan lid van LVV!


november 2022 - natuurbericht

Afgelopen zomer werd de oranje zonnewijzer (Trithemis kirbyi) tweemaal geobserveerd in het zuiden van België, meteen de eerste waarnemingen voor ons land. Deze van oorsprong Afrikaanse libellensoort werd voor het eerst in Europa gezien in 2003. Sindsdien heeft ze een groot deel van Spanje weten te koloniseren en werd ze in 2017 voor het eerst waargenomen in Frankrijk, waar sindsdien een paar populaties voorkomen in de regio Languedoc. Op 22 juli en op 2 augustus 2022 werd telkens een mannetje, mogelijks hetzelfde individu, waargenomen aan de Semois respectievelijk te Chassepierre en te Lacuisine, beiden in Florenville. Dit is meteen de meest noordelijke waarneming van deze soort in Europa. Het opduiken van deze soort in België valt samen met de warme zomer van 2022, toen het kwik klom tot 38,1°C in Ukkel. Niet alleen in België, maar in heel West-Europa was het toen heel warm en droog. Wellicht heeft de toen heersende hittegolf ervoor gezorgd dat die individuen zover naar het noorden zijn gevlogen.

april 2022 - nature today

Libellen zijn als aquatische insecten gevoelig voor veranderingen in het zoete water. Met veel soorten gaat het goed, maar juist bij de libellen van voedselarme milieus zien we dat veel soorten negatieve trends hebben. Eén van de factoren die hier een rol spelen is de te hoge stikstofdepositie die leidt tot voedselrijkdom en verzuring. - lees hier het volledige artikel