Nieuws

De excursie van 27 mei in de Damvallei is ondanks het slechte weer toch doorgegaan, maar enkel in de namiddag tussen 14u en 17u30. Er waren geen aanwezigen van de Libellenvereniging, wel een tiental geïnteresseerden van Natuurpunt.

Het weer is uiteindelijk nog meegevallen met enkele korte zonnige perioden toen we in de Bogten (Fleet) rondkeken. Dit had tot gevolg dat er onmiddellijk intense libellenactiviteit was waar te nemen. We hadden het geluk om een paring van de Grote keizerlibel van heel dichtbij te kunnen volgen en daarna het afzetten van de eitjes in de drijvende waterplanten door het vrouwtje, terwijl het mannetje alweer indringers aan het verjagen was.

Wanneer de zon verdween achter de talrijke wolken, verdwenen meteen ook de keizerlibellen en de talrijke vuurlibellen. Ze gingen bijna allemaal rusten in de aangrenzende graslandjes. Wanneer de zon uitkwam, was er opnieuw veel bedrijvigheid. Vooral veel Vuurlibel en Gewone oeverlibel vielen enorm op al vliegend boven het wateroppervlak. Maar ook Variabele waterjuffer, Azuurjuffer, Grote roodoogjuffer en Lantarentje waren zich druk aan het voortplanten. Boven de slootjes vlogen nog Platbuiken die ruzie maakten met enkele Viervlekken. We merkten hier ook een snel vliegende Koninginnepage op. Deze werd niet de prooi van een hongerige Keizerlibel. In graslanden verder van de poelen verwijderd zaten vooral tenerale en vrouwelijke Vuurlibellen.

Dat was zo een beetje het belangrijkste. Indien we de bloemenrijke en op dat moment zeer mooi bloeiende graslanden van de Fleet zouden hebben platgelopen, dan hadden we waarschijnlijk ook nog Zwervende heidelibellen gevonden, want die soort was enkele dagen te voren hier al waargenomen en ook vorig jaar was ze nogal talrijk in de Damvallei. Maar ik vind dat de vegetatie niet moet wijken voor onze honger naar meer soorten. Ik liet de groep dan ook op de paden langs de poel blijven, daar was toch al heel wat interessante libellenactiviteit te beleven.

Link: Libellen van de Damvallei 

Luc Meuris