Nieuws

Op zaterdag 30 maart ging in de Ecodrome te Zwolle de tiende Landelijke Libellenstudiedag van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie NVL) door.

De NVL werd in 1997 opgericht, nadat de toenmalige Nederlandse Libellen Onderzoekers (NLO) en het netwerk van het succesvolle libellenproject van de beide jeugdbonden voor natuurstudie (NJN en JNM) tot één vereniging samengingen.

Het werd een feestelijke dag waarbij wetenschappelijke voordrachten en lichtere invulling elkaar afwisselden: er was de jaarlijkse "Mystery quiz", er werden enkele columns voorgelezen en op het einde van de dag was er de uitreiking van de prijzen van de quiz en van een vooraf georganiseerde fotowedstrijd.

Onze kersverse Libellenvereniging Vlaanderen mocht natuurlijk ook niet op het appel ontbreken om onze Nederlandse collega’s te feliciteren met hun tienjarig bestaan. Na enkele uurtjes rijden kwamen Peter Van der Schoot en ikzelf toe bij de mooie Ecodrome. Nog snel een kopje koffie en toen opende voorzitter Robert Ketelaar de dag voor een flink gevulde zaal. Er volgden twee interessante verhalen over het ontwikkelen van soortbeschermingsplannen voor de zeldzame Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) en Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica). Daar kunnen we wel nog een voorbeeld aan nemen. Na de spannende quiz (toch niet zo gemakkelijk!) volgde de algemene vergadering en de ontknoping van de quiz. Dan was het tijd voor de lunch buiten op de banken, even uitwaaien in het zonnetje.

De namiddag begon met een voordracht over de start van het Libellenproject van de KNNV, die dit jaar binnen de vereniging speciaal aandacht zal schenken aan deze insektengroep. Dan werden de "colums" voorgelezen. Er was op voorhand aan 3 personen gevraagd om een korte tekst te maken in het kader van deze tienjaar viering. De Libellenvereniging Vlaanderen was hier ook bij en Marc Tailly had voor een tekstje gezorgd. Vermits hij zelf jammer genoeg niet kon aanwezig zijn, heb ik de tekst dan maar voorgelezen. Er werd flink gelachten, maar goed ook! Na de theepauze volgden nog verhalen over de Groene glazenmaker (Aeshna viridis) en determinatieproblemen tussen Bruinrode en Steenrode heidelibellen. De dag werd afgesloten met de uitreiking van de prijzen van libellenquiz en Fotowedstrijd.

Anny Anselin

 

Tekst voorgelezen ter gelegenheid van
10 jaar Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL).


foto: René Manger

Een match België-Holland heeft altijd iets bijzonders !

De aanzet werd gegeven door Weia die er in haar bespreking van de recente Belgische libellenatlas in "De Levende Natuur" een ping-pong spelletje van maakte: Wij hebben - Zij hebben ...

We gaan er even mee door.

Jullie zijn groter.
Als KD of Vincent in Antwerpen of Brussel komen op één of andere libellenbijeenkomst moeten ze met de meesten van ons wel een beetje neerbuigend spreken. Alle gekheid op een stokje: jullie zijn natuurlijk als vereniging groter: meer leden, meer initiatieven en ook wel, ... meer ondersteuning.

Nederland heeft een ietsie pietsie meer soorten
Maar ... in de Vlaamse Kempen liggen de soortenrijkste libellengebieden van de hele Benelux.

Proficiat met jullie 10-jarig bestaan. 
Maar wij zijn véél ouder. Eigenlijk toch wel vreemd dat in het doorgaans zo goed georganiseerde Nederland het zo lang geduurd heeft vooraleer er een echte libellenvereniging van start ging. Vreemd in een land van Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, 3 jeugdbonden en een KNNV, met niet alleen een deugdelijke jeugdbondstabel uit de jaren 70, maar ook reeds een echt "officieel" libellenboek uit 1983.

En met namen als Geijskes, Lieftinck, Kiauta en Van Tol. 
Wel,..wij hebben toch een Dumont, een Nico Michiels en een Robby Stoks en co.

Vanuit Vlaanderen kijken we dan ook wel eens een beetje afgunstig naar onze noorderburen. Om de libellenmonitoring die hier wél resultaten afwerpt. Om een "De Nederlandse Libellen" dat nog een stuk verder gaat dan ons Belgisch boek. Om de talrijke vrijwillige medewerkers. 
Wij ...hm... vinden bij jullie wel wat inspiratie voor onze volgende 10 jaar.

Reeds 25 jaar geleden ontstond de libellenwerkgroep Gomphus.
Dat het in die Belgische groep recent tot een scheiding tussen Walen en Vlamingen gekomen is heeft alles te maken met cultuurverschillen; ook de taal was een probleem. 
Weg dus met het tweetalige Belgische tijdschrift. 
Maar ik merk dat jullie nu een Brachytron in het Engels uitbrengen ...

Misschien vinden wij, Vlamingen en Hollanders, elkaar makkelijker tijdens het komende decennium.
Ondanks ook onze cultuur diversiteit. Mensen van goede wil aan weerszijden van de grens kunnen het verschil maken. En er is er alvast één van jullie die al meer dan 10 jaar gezapig een brug bouwt tussen noord en zuid: Bedankt Marcel!

Anders had ik dit stukje wellicht nooit geschreven.

Marc Tailly - Vlaanderen - 30 maart 2007; voorgelezen door A. Anselin 
 

Link: site van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (http://www.brachytron.nl)