Nieuws

 Omslag Brachytron 20 1 1

 

In mei 2019 komt een nieuwe Brachytron uit. Dit nummer heeft lang op zich laten wachten, omdat de redactie de laatste jaren te weinig kopij ontvangt.

In dit nummer ondermeer aandacht voor het herkennen van libellen op basis van vleugelpatronen, Nieuwe hoogveenglanslibel populaties in NL, Tweevlek populatie in Frankrijk, bijzondere libellenwaarnemingen in Limburg (NL) en libellen in Noordwest India.

Indien je dit klasse-tijdschrift wil ontvangen, maak je dan lid van LVV!